Посольство України в Королівстві Нідерланди

, Київ 18:23

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
Посольством України в Королівстві Нідерланди

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

в дол. США

в

ЄВРО

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

30

28

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

180

169

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

200

188

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

75

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

40

38

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

60

56

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

19

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

28

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

94

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

150

141

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

19

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

19

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

19

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

40

38

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

19

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

94

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

365

343

10

Видача довідки про належність до громадянства України

20

19

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

19

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

250

235

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

200

188

 

III.  ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової                                                                              

65

61

 

багаторазової

 

65

61

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

 

разової

65

61

 

дворазової

65

61

 

багаторазової

 

65

61

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

 

 

разової

65

61

 

*Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 ** Типи віз та тарифна ставка, встановлена на умовах взаємності table.doc

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

20

19

2

Видача витребуваного документа

60

56

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

80

75

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

9

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

47

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

250

235

4

Видача довідки про засвідчення документа

30

28

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

19

2

Реєстрація шлюбу

50

47

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

66

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

75

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

84

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

28

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

94

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

188

6

 

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

28

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

66

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

47

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

 

іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 47 євро

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 376 євро

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

 

1 відсоток суми договору, але не менше 20  дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 19 євро

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

60

56

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

60

115

 

 

 

 

56

108

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

80

115

 

 

 

75

108

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками передбаченими підпунктами “г” та “г”

е)

посвідчення інших довіреностей

80

75

є)

посвідчення заповітів

50

47

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

93

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 94 євро

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

141

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

19

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

35

33

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

50

47

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

50

 

10

47

 

9

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

25

23

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

25

23

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

25

23

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

25

23

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 23 євро

  і не

більше

188 євро

14

Прийняття на зберігання документа

40 за кожен місяць зберігання, що почався

38 за кожен місяць

зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 14 євро і не більше 188 євро

16

Вчинення морських протестів

90

84

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

15

14

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

19

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

90

84

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

9

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

47

 

IХ. ІНШІ ДІЇ

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

141

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

47

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40

38


 

Витяг з ДЕКРЕТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "Про державне мито"
Стаття 4. Пільги щодо сплати державного мита

Від сплати державного мита звільняються:

{Пункт 1 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 2 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 3 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 4 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 5 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 6 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 7 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 8 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 9 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 10 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 11 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 12 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

13) громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про народження у разі визнання батьківства (материнства), усиновлення, а також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

{Пункт 13 частини першої статті 4 в редакції Закону N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010 }

14) громадяни - за посвідчення їхніх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

15) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їм свідоцтв і дублікатів свідоцтв про право держави на спадщину та документів, необхідних для одержання цих свідоцтв, за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів, зборів і недоїмок;

{Абзац другий пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Абзац третій пункту 15 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

16) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

 • на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і України, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина щодо врятування життя людей, охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю, охорони власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з Чорнобильською катастрофою;

 • на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

 • на жилий будинок, пай у житлово-будівельному кооперативі, квартиру, що належала спадкодавцеві на праві приватної власності, якщо вони проживали в цьому будинку, квартирі протягом шести місяців з дня смерті спадкодавця;

 • на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть у цих будинках і працюватимуть у сільській місцевості;

 • на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого й майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції; {Абзац шостий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2785-III ( 2785-14 ) від 15.11.2001}

 • на майно осіб фермерського господарства, якщо вони є членами цього господарства; {Абзац сьомий пункту 16 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005}

17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину, батьки новонароджених дітей - при отриманні на дитину паспорта громадянина України;

{Пункт 17 статті 4 в редакції Закону N 490/96-ВР від 13.11.96; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012}

18) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

{Абзац перший пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96 }

громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

{Абзац другий пункту 18 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96}

громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили
або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

19) місцеві державні адміністрації, виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колективні сільськогосподарські підприємства, що придбавають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинків і квартир;

20) громадяни України - за видачу дипломатичних і службових паспортів України та посвідчень особи моряка;

{Пункт 20 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94 }

21) громадяни України та особи, які їх супроводжують, - за видачу їм документа на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з Чорнобильською катастрофою, а дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, також на оздоровлення;

{Пункт 21 статті 4 в редакції Закону N 4047-12 від 25.02.94, із змінами, внесеними згідно із Законом N 303/96-ВР від 10.07.96}

22) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

23) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їхніх сімей та їхні діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон; 

24) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України; 

25) особи, які не досягли 16-річного віку, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

{Пункт 25 статті 4 в редакції Закону N 4047-XII ( 4047-12 ) від 25.02.94}

{Пункт 26 статті 4 виключено на підставі Закону N 456-IV ( 456-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності 01.01.2003 року}

{Пункт 27 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

28) всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей України, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - за вчинення всіх нотаріальних дій;

{Пункт 28 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 303/96-ВР від 10.07.96, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

29) Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

{Пункт 30 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011} 

{Пункт 31 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 32 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 2785-III ( 2785-14 ) від 15.11.2001}

{Пункт 33 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011} 

34) Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації; Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення, органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; {Пункт 34 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 429-IV ( 429-15 ) від
16.01.2003}

35) державні органи приватизації - за вчинення нотаріусами виконавчих написів про стягнення заборгованості з орендної плати, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами;

{Статтю 4 доповнено пунктом 35 згідно з Декретом N 43-93 від 30.04.93, із змінами, внесеними згідно із Законами N 664-IV ( 664-15 ) від 03.04.2003, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{Пункт 36 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 37 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 38 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 39 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 40 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 41 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 42 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 43 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 44 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

45) громадяни, власники земельних часток (паїв), яким виділили в натурі (на місцевості) земельні ділянки, за посвідчення договорів міни земельних ділянок; {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 45 згідно із Законом N 899-IV ( 899-15 ) від 05.06.2003}

{Пункт 46 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 47 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 48 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011}

{Пункт 49 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 5411-VI ( 5411-17 ) від 02.10.2012}

{Пункт 50 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015}

{ Пункт 51 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону N 834-VIII ( 834-19 ) від 26.11.2015}

52) громадяни - за отримання паспорта громадянина України вперше; {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 51 згідно із Законом N 5492-VI ( 5492-17 ) від 20.11.2012}

53) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 53 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом N 629-VIII ( 629-19 ) від 16.07.2015}

54) приймаючий банк - при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням; {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 54 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014}

55) перехідний банк - при отриманні активів і зобов’язань за внесення змін до державних реєстрів, послуги, що надаються державними органами у зв’язку з таким отриманням. {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 55 згідно із Законом N 1586-VII ( 1586-18 ) від 04.07.2014}

Зміни пільг, передбачених цим Декретом щодо сплати державного мита, встановлюються Кабінетом Міністрів України. {Положення статті 4 визнано конституційними згідно з Рішенням Конституційного Суду N 4-рп/2009 ( v004p710-09 ) від 03.02.2009 }


Консульський відділ Посольства України в Королівстві Нідерланди
Керівник: Юрій Петрович КАРПУК
Перший секретар з консульських питань
Адреса: Zeestraat, 78 2518 AD The Hague. Переглянути на мапі
Телефон: (070) 360 72 18
Факс: (070) 360 72 78
Ел. пошта: cons_nl@mfa.gov.ua, emb_nl@mfa.gov.ua
Веб-сайт: ФБ: https://www.facebook.com/Consulaat
Графік роботи:

Прийом громадян

  • Понеділок, Вівторок: 09:30 – 12:00
  • Середа: 14.30 - 17.00
  • Четвер: 10:00 – 12:00 -  прийом лише окремих категорій громадян України (інваліди, тяжко хворі, особи, які звертаються з метою реєстрації громадянства України за народженням своїм дітям). Загальний прийом громадян по четвергах не здійснюється.
  • П’ятниця: 09:30 – 12:00

У випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення чи загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров'ю наших співвітчизників, консульська допомога надається також у неприймальний час та у вихідні і святкові дні.

Увага! Консульський підрозділ Посольства України в Королівстві Нідерланди

не здійснюватиме прийом громадян у наступні святкові дні:

   

Дата/Date

08.03.2018

09.03.2018

09.04.2018

30.04.2018

01.05.2018

09.05.2018

28.05.2018

28.06.2018

29.06.2018

24.08.2018

15.10.2018

24.12.2018

25.12.2018

31.12.2018

 

Примітки:

Телефонні дзвінки з консульських питань приймаються з Пн-Пт з 09.00-12.30 та з 14.00-18.00 за номерами + 31 (70) 360 72 18 або за номером гарячої лінії (+31 6 17 47 46 07)

 


Консульські питання