Посольство України в Королівстві Нідерланди

9, Київ 18:00
Анонс Чт, 1 червня International Forum "Cosmetics Ukraine 2017"

Співробітництво України з ОЗХЗ

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (далі - Конвенція) була ухвалена 3 вересня 1992 року на Конференції з роззброєння у Женеві. 13 січня 1993 р. Конвенція була відкрита для підписання у Парижі, набула чинності 29 квітня 1997 р.

Згадана Конвенція є першим багатостороннім договором у галузі роззброєння, який передбачає ліквідацію цілого виду зброї масового ураження під глобальним міжнародним контролем.

Контроль за виконанням Конвенції покладено на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), штаб-квартира якої розташована в Гаазі (Нідерланди). Депозитарієм Конвенції є Генеральний секретар ООН. Сторонами Конвенції зараз є 189 держав. Україна підписала Конвенцію 13 січня 1993 року, ратифікувала - 16 жовтня 1998 року. Для України зазначена Конвенція набула чинності 15 листопада 1998 року. Україна суворо дотримується своїх зобов'язань за Конвенцією, ніколи не володіла і не мала намірів розробляти, накопичувати або застосовувати хімічну зброю. Забезпечення імплементації Конвенції є одним з найважливіших напрямків політики нашої держави у галузі роззброєння, контролю над озброєннями та зміцнення довіри. Це питання перебуває під постійним контролем Президента та Уряду України.

Указом Президента України № 673 від 15 листопада 2012 року затверджено План заходів на 2012 - 2021 роки з виконання Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення (далі – План). Положеннями цього документа визначено: комплекс заходів, необхідних для здійснення ефективної імплементації положень Конвенції на національному рівні; переліку установ, що залучатимуться у межах їхньої компетенції до виконання конкретних пунктів Плану, сфер їхньої відповідальності; механізмів міжвідомчої взаємодії; джерел та обсягів фінансування. Загальний контроль за виконанням Плану покладено на Кабінет Міністрів України.

Згідно з Указом Президента України від 26.08.1999 р. № 1080/99, Національним органом України з виконання Конвенції (далі – Нацорган) визначено Міністерство закордонних справи України, яке відповідає за організацію системної міжвідомчої координації широкого спектру практичних заходів, затверджених Планом заходів на 2012-2021 р.р.. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 р. № 2230 утворено Міжвідомчу комісію (МК) із сприяння виконанню Конвенції, діяльність якої спрямовується на здійснення Міністерством закордонних справ функцій Нацоргану з виконання Україною зазначеної Конвенції.

Відповідно до цілей й завдань Конвенції положення Плану охоплюють наступні напрями діяльності: підготовка національних декларацій; забезпечення проведення інспекційної діяльності ОЗХЗ; здійснення контролю за міжнародними передачами, використанням та перевезенням хімікатів, які підлягають контролю за Конвенцією; підготовка персоналу, необхідного для забезпечення виконання зобов'язань України за Конвенцією; створення Державної аналітичної лабораторії; забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, яка передається в рамках виконання зобов'язань України за Конвенцією та міжнародне співробітництво в рамках Конвенції.

1. Підготовка національних декларацій України

Відповідно до п.1 Плану та згідно зі Статтею VII Конвенції, Нацорганом України з її виконання вживаються комплексні заходи, необхідні для формування і вчасного подання Технічному секретаріату (ТС) ОЗХЗ щорічних національних декларацій:

 • щодо об’єктів хімічної промисловості (ОХП) України, діяльність яких підпадає під контроль з боку ОЗХЗ (виробництво, переробка або споживання спискових хімікатів та конкретних органічних хімікатів);
 • із здійснення експортно–імпортних операцій з визначеними Конвенцією хімікатами;
 • про національні програми захисту від хімічної зброї (передбачені законодавством України засобів і заходів з надання допомоги населенню та регіонам країни у випадку можливого застосування ХЗ);
 • стосовно хімічних засобів боротьби із заворушеннями.

Існуючий на сьогодні механізм підготовки національних декларацій за Конвенцією є достатньо врегульованим і дозволяє вчасно надавати ТС ОЗХЗ об’єктивну інформацію щодо тих об’єктів хімічної промисловості України, діяльність яких підпадає під декларування, а також щодо експортно-імпортних операцій зі списковими хімікатами.

2. Супроводження інспекційних груп ОЗХЗ

З урахуванням положень Частини Х Додатку з перевірки Конвенції, пункт 2 Програми присвячений питанню супроводження інспекційних груп ОЗХЗ, які відряджаються ТС Організації з метою здійснення перевірки об’єктів хімічної промисловості (ОХП) держав-учасниць Конвенції, діяльність яких підпадає під її дію.

З метою відпрацювання загального механізму прийняття інспекційних груп в Україні у 1999 році, за сприяння ТС ОЗХЗ, було проведено два навчальних курси для представників вітчизняної хімічної промисловості і одна навчальна інспекція на базі хімічного підприємства, діяльність якого підпадала під заходи з перевірки за Конвенцією. Саме цією інспекцією, першою за своїм форматом і метою не лише для України, але і для ОЗХЗ, було започатковано механізм проведення інспекцій на новому напрямі - „інших хімічних виробничих об’єктах”, які наразі складають основну частину інспекційної діяльності Організації.

Загалом, за п’ятнадцять років членства України в ОЗХЗ, у нашій державі було проведено біля 20 інспекцій ОЗХЗ на 13 українських об’єктах хімічної промисловості. Результати всіх перевірок засвідчили сумлінне виконання нашою державою міжнародних зобов’язань за Конвенцією і підтвердили відповідність інформації, що надається Україною у щорічних деклараціях про діяльність, яка здійснюється на згаданих підприємствах, а також відсутність на них особливо небезпечних хімікатів списку № 1 Додатку з хімікатів Конвенції.

3. Здійснення контролю за міжнародними передачами

У ході реалізації Програми значна увага приділяється питанню забезпечення експортного контролю за товарами подвійного призначення, зокрема тими, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї.

На даний час в Україні сформована достатня нормативно-правова база (Закон України від 20.02.2003 р. №549-IV „Про державний експортний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” та постанова КМУ від 28.01.2004 р. №86 „Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”), якою регламентуються процедури контролю за експортом/імпортом товарів подвійного призначення.

Відповідно до чинного законодавства України, компетентні органи України залучені до розгляду заяв українських підприємств і організацій на отримання дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Відсутність обвинувачень України з боку міжнародної спільноти у недотриманні зобов’язань у рамках Конвенції свідчить про ефективність правоохоронної діяльності нашої держави у цій сфері.

4. Підготовка персоналу

Відповідно до пункту 4 Плану Нацорган України у межах компетенції сприяє залученню представників України до участі в різноманітних міжнародних навчальних курсах і практичних семінарах, що проводяться під егідою ОЗХЗ і спрямовуються на поширення національного досвіду країн-учасниць щодо імплементації положень Конвенції, обговорення потенційно небезпечних перспектив використання новітніх досягнень хімічної науки та промисловості у цілях, що заборонені Конвенцією.

Головним завданням згаданих навчальних курсів є підготовка кваліфікованого персоналу, здатного ефективно застосувати на практиці положення Конвенції. Загалом, за весь час дії Програми за сприяння МЗС України та за рахунок спонсорської підтримки організаторів заходів на міжнародних курсах ОЗХЗ, пройшли навчання більш ніж 100 українських фахівців. Три представники України працюють за контрактом в Технічному секретаріаті ОЗХЗ.

5. Створення Державної аналітичної лабораторії

Пунктом 5 Плану передбачено створення Державної аналітичної лабораторії (ДАЛ), її оснащення необхідним аналітичним обладнанням, атестації Організацією із заборони хімічної зброї та підготовка до виконання завдань, а також створення та підтримку відповідної бази даних.

6. Міжнародне співробітництво

Пункт 7 Плану присвячен питанням розвитку міжнародного співробітництва у рамках ОЗХЗ з широкого спектру питань, які становлять взаємний інтерес та сприятимуть подальшій імплементації положень Конвенції.

Про рівень відносин України з ОЗХЗ свідчать також інші заходи останніх років, серед яких слід відзначити :

 • жовтень 2005 р. - багатонаціональне навчання ОЗХЗ “Joint Assistance 2005”, Яворівській полігон МО України;
 • жовтень 2006 р. і березень 2007 р. - семінари-практикуми щодо надання допомоги і захисту, а також координації місцевих рятувальних служб і міжнародних організацій при ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливим застосуванням хімічної зброї, м.Київ;
 • 2010 р. - українські фахівці продемонстрували свої навички у багатосторонньому польовому навчанні з надання допомоги ASSISTEX 3 (жовтень, Туніс) та штабному навчанні щодо оцінки потреб з метою попередження терористичних актів із застосуванням хімікатів на хімічному підприємстві (листопад, Варшава);
 • червень і липень 2011 р. - навчальний курс для фахівців у галузі аналітичної хімії та семінар для фахівців митної і прикордонної служби, м.Київ;
 • вересень 2011 р. - член-кореспондент НАНУ, член науково-консультативної ради ОЗХЗ В.М.Зайцев виступив з доповіддю на конференції, присвяченій Міжнародному року Хімії, з питань співробітництва у галузі хімічної безпеки та захисту;
 • 8-10 листопада 2011 р. - українські спеціалісти взяли участь у штабному навчанні CHEMSHIELD 2011 (м.Гаага, Нідерланди);
 • проведення у травні 2012 та 2013 років навчальних курсів ОЗХЗ з питань допомоги і захисту від хімічної зброї на базі Українського науково-практичного центру медицини катастроф (м.Київ);
 • проведення у вересні 2012 року та травні 2013 року міжнародних начальних семінарів для хіміків–аналітиків на базу КНУ ім.Т.Г.Шевченка ( м.Київ).

Організація і проведення такого рівня міжнародних заходів в Україні безумовно сприяли та сприятимуть у подальшому зміцненню іміджу на міжнародній арені нашої держави, яка гарантовано і на високому рівні виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією та має потужні можливості щодо активізації співробітництва з ОЗХЗ.

З метою подальшого розвитку міжнародного співробітництва в рамках Організації і на виконання положень Статті Х Конвенції, Україною було офіційно задекларовано і запропоновано ОЗХЗ перелік сил та засобів допомоги, які можуть бути надані нашою державою у випадку застосування хімічної зброї або у разі виникнення техногенної аварії, пов’язаної з витоком отруйних хімічних речовин.

Здійснюється спільна діяльність з метою завершення опрацювання та підготовки до укладення;над проекту Угоди між Україною та ОЗХЗ про надання допомоги та захист від хімічної зброї.

Вирішення поточних та оперативних питань щодо безпосередньої взаємодії Національного органу України з ОЗХЗ покладено на Постійне представництво нашої держави при ОЗХЗ, яке очолює Посол України у Королівстві Нідерланди Олександр Олегович Горін.

Істотним чинником, який сприяв активній роботі України в ОЗХЗ та відстоюванню інтересів нашої держави у цій Організації, було те, що Україна була переобрана у другій половині 2012 року Україна членом Виконавчої Ради ОЗХЗ – директивного органу Організації, у роботі якого беруть участь на основі ротації, делегації 41 країни. Постпредство здійснило комплекс заходів щодо обрання нашої держави Головою Виконради 2013 -2014р.р. В травні 2013 року Посла України у Королівстві Нідерланди О.О.Горіна було обрано Головою Виконавчої ради ОЗХЗ на період до травня 2014 року.

Таким чином, підсумовуючи результати реалізації заходів, визначених Планом заходів на 2012-2021 роки щодо забезпечення виконання Конвенції, можна впевнено констатувати достатній рівень виконання міжнародних зобов’язань нашої держави, ефективність формату її взаємодії з ОЗХЗ, перспективність розвитку взаємовигідного дво- і багатостороннього співробітництва у рамках цього міжнародного форуму.